skip to content

Welkom bij de AvKH

Opleiding Homeopathie Zwolle. Beroepsopleiding klassieke homeopathie, Hbo-niveau, 5 jaar.

scroll down

De Academie voor Klassieke Homeopathie is een vijfjarige beroepsopleiding op HBO-niveau die opleidt tot zelfstandig klassiek homeopaat. Met een diploma van de AVKH op zak start je een eigen praktijk om patiënten te behandelen. Wij geven les in Zwolle.

Onze opleiding heeft een aantrekkelijk en afwisselend studieprogramma, gegeven door enthousiaste en ervaren vakdocenten. Je wordt breed geschoold, komt in aanraking met verschillende stromingen binnen de homeopathie en we stimuleren je om je eigen weg te vinden. Zo word jij de beste homeopaat die in je zit.

Elk jaar heb je tenminste 1 gesprek met een studiebegeleider en mocht het nodig zijn dan breiden we dat uit. Wij investeren in de persoonlijke begeleiding tijdens de studie en besteden veel aandacht aan persoonlijke en daardoor ook therapeutische ontwikkeling. Dit vak start al in het eerste jaar en loopt als rode draad door de opleiding heen. Dit heeft tot gevolg dat je jezelf goed leert kennen, waar je straks als homeopaat baat bij hebt. Je bent immers zelf je gereedschap.

Het is onze visie dat het, om een goed genezer te zijn, noodzakelijk is dat je een gedegen kennis hebt van de mens in de breedste zin van het woord. Daarom scholen we je niet alleen in psychologie, medische kennis en uiteraard homeopathievakken, maar ook in het onbevooroordeeld waarnemen, het ontdekken en leren vermijden van je eigen aannames en oordelen.

Door bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en groei leer je jezelf beter kennen en ontdek je hoe je (beter) omgaat met jezelf en anderen. Je leert veel communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken, je doorloopt een uitgebreide praktijkperiode, waardoor je veel ervaring opdoet. Zo is de start van een eigen praktijk gemakkelijk.

Wij leren je hoe de samenhang is in ziekteprocessen. En door de manier waarop we je leren waarnemen én de manier waarop we je Materia Medica (geneesmiddelleer) leren, ga je begrijpen waarom een homeopathisch middel past bij bepaalde lichamelijke klachten en/of de manier waarop iemand denkt of voelt. Daarmee word je een genezer die succesvol bijdraagt aan het genezings- en ontwikkelingsproces van je patiënten.

Wat ons als homeopathie-opleiding uniek maakt is het door ons ontwikkelde analysesysteem dat je helpt tijdens je studie én in de praktijk om tot een zorgvuldig en accuraat homeopathisch voorschrift te komen. Dat systeem leren we je tijdens de opleiding waardoor je exact weet wat je doet en waarom.

Waarom kiezen voor de AvKH?

Bij ons komen al in het eerste jaar van de opleiding de homeopathische vakken aan bod, daar kom je immers voor. Wij verbinden de medische vakken met de homeopathische zienswijze, zodat wij een inspirerend, boeiend en afwisselend programma bieden van medische én homeopathische vakken.

Uniek lesmateriaal

Veel homeopathische boeken zijn in het Engels of Duits geschreven. Jij krijgt in het Nederlands je eigen studiemateriaal. Wij bundelden door de jaren heen alle relevantie informatie uit verschillende talen, boeken en stromingen, in een nog steeds groeiend en zeer uitgebreid syllabusprogramma. Dit maakt studeren bij ons makkelijker. We zijn bezig om de homeopathische syllabi één voor één in boekvorm uit te geven. Vier delen zijn al in boekvorm verschenen: de Fuga Materia Medica, De Anamnese, Anlayse en synthese, en Het potentie raadsel.

Wij hebben een uniek Materia Medica studieprogramma (beschrijving van de homeopathische geneesmiddelen) ontwikkeld in het Nederlands. Dit betekent dat veel al beschreven staat, waardoor je niet alles zelf hoeft uit te zoeken. Bovendien leren we je alle geneesmiddelen aan in familieverband, behandelen uitgebreid de overeenkomsten en verschillen binnen deze families, op zowel psychisch als lichamelijk niveau.

Een evenwichtige gespreks- en analyse training

Je krijgt actieve training in communicatieve vaardigheden en gespreks- en anamnesetechnieken. Zo ben je straks goed in staat om met je patiënten te communiceren én om zoveel mogelijk effect uit je anamnese te halen. Daarnaast hebben wij het unieke Compleet Analyse Systeem ontwikkeld waardoor je heel systematisch leert analyseren wat er met je patiënt aan de hand is.

Een andere benadering en visie

De basis van het vak homeopathie is 'eclectisch': wij nemen in onze opleiding de verschillende ideeën van de diverse stromingen binnen de homeopathie als uitgangspunt. Dit wil zeggen dat we niet één methode doceren, maar de verschillende visies binnen de homeopathie behandelen, om zo tot een voor de patiënt goede geneesmiddelenkeus en behandeling te komen. Wij stimuleren je vooral om je eigen weg te vinden en je eigen visie te ontwikkelen. Je bestudeert daarom zowel de traditionele methodes, als de nieuwe benaderingswijzen.

Als opleiding garanderen wij een gedegen voorbereiding op een eigen praktijk als homeopaat en krijgen dit, keer op keer ook weer van onze alumni terug. Voordat je kunt afstuderen behandel je, in de laatste fase van de opleiding, een aanzienlijk aantal patiënten onder supervisie van onze docenten met minstens drie consulten in een half jaar per patiënt. Je draagt je eigen proefpatiënten aan, maar leert ook van de (video) anamneses van je medestudenten. En die patiënten blijven bij je als je bent afgestudeerd.

Onze visie is beduidend anders dan andere opleidingen. Wij hebben een holistische visie door de manier waarop wij naar de mens kijken en hoe wij deze visie in de lessen steeds tot uitdrukking willen brengen. Wij proberen steeds weer om de samenhang in dingen over te brengen. De spirituele kant van de mens hoort daar ook bij. Deze visie is niet in een paar zinnen samen te vatten, dus lees daarover meer onder 'Onze visie ...'.

Hieronder een aantal video´s over onze opleiding, dan krijg je een indruk hoe het is om bij ons te studeren.

Meer zien van onze video´s zien? Ga naar ons youtube kanaal. Daar vind je onder andere gesprekken met andere onze docenten.

Introductie over de opleiding
Introductiefilm 2
Een leuk interview met 2 studenten
Interview met onze pathologie docent Ton
Up