skip to content

Beroepsopleiding

Organisatie van de opleiding

Modules

De totale lesstof van de opleiding is onderverdeeld in 50 modules. Elke module bestaat uit een afgeronde hoeveelheid lesstof die wordt afgesloten met een tentamen, een werkstuk of een andere opdracht. De eerste vier jaar vormen het theoretische gedeelte van de opleiding en daarna volgt één praktijkjaar.  Zie voor meer informatie de linkjes onderaan deze pagina.

Klassikaal

De opleiding kent een klassikale opzet. De combinatie van modulair en klassikaal onderwijs houdt in dat wij aan iedere klas elk jaar een aantal modules aanbieden (elke klas krijgt gedurende de opleiding alle modules aangeboden). Soms loopt een bepaalde module door naar een volgend leerjaar. Niet gehaalde modules kun je op een later moment inhalen zodat je toch met je eigen klas verder kunt gaan. Wel geldt dat de achterstand binnen de perken moet blijven en niet belemmerend mag werken op jouw functioneren binnen de studiegroep.

Twee fases

De opleiding is dus in twee fases opgebouwd: de theoriefase en de praktijkfase. Het studiejaar loopt van september tot september.
De theoriefase duurt tot het 4e studiejaar.
Voor de overgang naar de praktijkfase dienen alle theorie modules met goed gevolg te zijn afgerond. Wanneer dit nog niet het geval is, wordt in overleg een inhaalprogramma vastgesteld.
Per leerjaar worden er buiten de lesuren om, drie dagen ingeroosterd waarop je tentamens kunt inhalen, of extra tentamens kunt maken.

Up