skip to content

Leertraject

Het leertraject

Afwisseling in de lessen en integratie van de medische vakken

In het eerste jaar starten we met de homeopathievakken en vakken als anatomie, fysiologie en therapeutische ontwikkeling.

Wij hebben er binnen de Academie voor Klassieke Homeopathie bewust voor gekozen om in het eerste jaar niet alleen de medische kant te benadrukken met vakken als anatomie en fysiologie, maar om direct een start te maken met de grondbeginselen van de homeopathie en het bestuderen van diverse homeopathische geneesmiddelen. Dit is immers waarom je voor deze opleiding kiest en waar jouw specifieke interesse naar uitgaat.

De pathologievakken zijn verspreid over vier lesjaren. Zo combineren we dat vak in de opleiding in het algemeen en in de klassieke homeopathie in het bijzonder. Daar komt bij dat we vanaf het begin af aan in de verschillende medische lessen ook kijken naar de verbanden tussen de anatomie/fysiologie en de embryonale ontwikkeling van de mens. Dit is voor een homeopaat essentieel en kun deze kennis gedurende vier jaren opnemen.

Op elke lesdag komen er gemiddeld drie vakken aan bod, vaak in blokken van twee of drie lesuren. Dit is prettig en afwisselend, want het betekent vaak ook dat je les krijgt van drie verschillende vakdocenten.

Modules en overgang naar een volgend studiejaar

Alle vakken worden in modules gegeven. Per studiejaar betekent dit 10 tot 15 modules. Om door te kunnen naar een volgend studiejaar mag je voor niet meer dan drie modules een onvoldoende halen.

Er is altijd de mogelijkheid om een module in het volgende studiejaar in te halen. Het behalen van de modules is over het algemeen voldoende om verder te kunnen studeren. Soms blijkt in de loop van jaar 1 of 2 echter dat iemand minder geschikt lijkt te zijn voor het vak van homeopaat ondanks dat de modules met een voldoende zijn afgesloten. Indien wij, na goed overleg in onze pedagogische vergadering, gezamenlijk die mening delen, gaan we daarover in gesprek met de student. (Zie ook studentenbegeleiding hieronder.) We overleggen dan of er mogelijkheden zijn om de ontbrekende vaardigheden alsnog aan te leren of dat we de student adviseren om een andere opleiding te gaan doen. Dit doen we natuurlijk niet zo maar, hier gaat zeer grondig overleg aan vooraf.

Geïntegreerde aanpak

Vooral in het laatste jaar (de praktijkfase) zorgen we zoveel mogelijk voor een integrale benadering van de lesstof. Dit wil zeggen dat we bij het behandelen van patiënten altijd de homeopathische, medische, psychologische en de sociale problematiek in samenhang bekijken. Dat klinkt nu misschien even veel maar je krijgt veel voorbeelden te zien hoe je dat doet. Daarnaast begeleiden we je intensief (zie studiebegeleiding hieronder), hebben we Nederlandstalige syllabi en boeken (zie lesmateriaal) én weet je van te voren precies hoeveel tijd de opleiding je kost (zie studiebelasting en studiegids).

Studiebelasting

Zelfstudie en studiebelasting of studiegenot

De colleges dienen om de leerstof samen te vatten, te verduidelijken, te verdiepen en vragen erover te beantwoorden. Ook worden tijdens de colleges lees-, leer- of werkopdrachten gegeven voor thuisstudie. De grote vraag voor veel studenten (die vaak na jaren werken ineens weer in de schoolbanken terecht komen) is dan ook: kan ik het aan, kan ik het combineren met mijn leven, mijn gezin of mijn werk?

Wij leiden je op tot zelfstandig klassiek homeopaat. Als je je diploma op zak hebt aan het eind van de vijf jaar start je je praktijk en ga je patiënten behandelen. Met dat doel in ogen ga je deze opleiding aan: fascinerend, interessant en inspirerend, maar niet geheel vrijblijvend. Je draagt straks immers een verantwoordelijkheid naar je patiënten toe!

Aan je nieuwe beroep besteed je circa 15 uur per week inclusief lesdag.

In het verleden hebben we een aantal keren een enquête gehouden onder studenten over de studiebelasting. Het aantal uren dat men thuis studeert, hangt in de eerste plaats sterk af van het vak. Sommige vakken vragen nauwelijks om zelfstudie, andere vakken vereisen juist veel zelfstudie. Daarnaast heeft het aantal uren dat je nodig hebt voor zelfstudie natuurlijk ook met je eigen werktempo te maken. Soms vragen andere bezigheden zoveel tijd dat je in een bepaalde periode helemaal geen tijd voor de studie kunt hebben.

Studenten besteden in de praktijk gemiddeld zo'n 10 tot 15 uur per week aan de studie inclusief de lesdag. Daarbij merken we op dat de grens tussen studie en vrijetijdsbesteding vervaagd. Er is een aantal vakken en boeken waar je je zo graag in verdiept dat er eigenlijk geen sprake meer is van studiebelasting maar van studiegenot.

Reken er echter op dat het, als je naast de studie ook nog een baan en/of een gezin hebt, flink doorwerken is.

Studiebegeleiding

Persoonlijke begeleiding

Binnen de opleiding hechten wij veel waarde aan de persoonlijke begeleiding van onze studenten.

Praktisch krijgt dit gestalte door een jaarlijks terugkerend gesprek met de studentencoach. Dit gesprek is in elk geval één keer in de twee jaar verplicht en tussendoor één keer op vrijwillige basis. Uiteraard kun je bij problemen tijdens de studie altijd contact opnemen met de studentencoach.

Tijdens de gesprekken komt het volgende aan orde: je functioneren binnen de opleiding, eventuele knelpunten (persoonlijke of met betrekking tot de opleiding of docenten), behaalde resultaten en perspectief en eventuele adviezen van het docententeam.

Wanneer je je bij ons inschrijft voor de beroepsopleiding vindt er eerst een intakegesprek plaats. De insteek voor dit gesprek is met name je motivatie om bij ons klassieke homeopathie te komen studeren, maar ook om te zien of het niceau en tempo van de opleiding aankunt. Je persoonlijke omstandigheden moeten daar wel de ruimte voor bieden. We doen dit om teleurstelling te voorkomen én omdat we graag wullen dat iedereen die begint ook de eindstreep kan halen.
Verder vinden er gesprekken plaats aan het einde van het tweede jaar, aan het einde van het vierde jaar en in de praktijkfase op het moment dat je zes eigen patiënten onder behandeling hebt.

Wanneer we binnen het docententeam eventueel moeilijkheden constateren bij het verloop van de studie of ten aanzien van je geschiktheid voor het vak van klassiek homeopaat geven wij dit aan in het gesprek aan het einde van het tweede jaar (zie ook het leertraject). Aan het einde van het vierde jaar bekijken we met de student of doorstromen naar de praktijkfase realistisch is om ook daar er een succes van te maken.

Kleine groepen

Om didactische redenen en om het persoonlijke contact tussen studenten onderling en het contact tussen studenten en docenten te vergroten, is er een grens gesteld aan de groepsgrootte. Voor een aantal homeopathielessen en voor de lessen psychologie en gespreksvoering bestaan de groepen uit maximaal 20 studenten (voor het eerste en tweede jaar kan dat iets meer zijn). Voor de overige vakken - vooral de hoorcolleges - kunnen groepen gecombineerd worden waardoor de groepsgrootte boven de 20 studenten kan liggen.

Lesmateriaal

Syllabi

We besparen je heel wat geschrijf doordat we op de Academie voor Klassieke Homeopathie de meeste lesstof in syllabusvorm aanbieden. Tijdens de colleges verdiepen we de stof, wisselen we kennis uit en vertalen we de stof zoveel mogelijk naar de praktijk. De syllabi schaf je apart aan en zijn onderdeel van de boekenkosten. De prijzen variëren van € 7,50 tot € 35,00. Zelfs na afstuderen heb je nog profijt van deze syllabi.

Ons Materia Medica (middelen leer) programma is omvangrijk en in de Nederlandse taal. We hebben de afgelopen jaren al veel middelen beschreven in een omvangrijke Materia Medicasyllabus die we constant aan het uitbreiden zijn. Deze syllabus bestaat uit 11 modules. Bij elke nieuwe Materia Medicamodule krijg je voor de start van deze module de meest recente versie van die syllabus. De eerste module is voor een groot deel in boekvorm uitgegeven en is verplicht in het eerste jaar. We streven ernaar om dit in de loop van de jaren uit te breiden.

Voor de, losbladige syllabi (materia medica en pathologie) hebben we een serie ringbandomslagen ontworpen waarin je de syllabi op onderwerp kunt opbergen en de vrijheid hebt om je eigen aantekeningen toe te voegen. De ringbanden moet je zelf kopen, alle omslagen zijn bij het collegegeld inbegrepen. De theorie syllabi zijn bijna allemaal in boekvorm verschenen.

Hier volgen een paar voorbeelden van een deel van de syllabi (in pdf):

Up