Organisatie van de opleiding

Modules

De totale lesstof van de opleiding is onderverdeeld in 50 modules. Elke module bestaat uit een afgeronde hoeveelheid lesstof die wordt afgesloten met een tentamen, een werkstuk of een andere opdracht. De eerste vierenhalf jaar vormen het theoretische gedeelte van de opleiding en daarna volgen één tot twee praktijkjaren. Je kunt het praktijkgedeelte ook in 1 jaar afronden, afhankelijk van je eigen werktempo en van onder andere het aantal consulten dat je afneemt. Zie voor meer informatie de linkjes onderaan deze pagina.

Klassikaal

De opleiding kent een klassikale opzet. De combinatie van modulair en klassikaal onderwijs houdt in dat wij aan iedere klas elk jaar een aantal modules aanbieden (elke klas krijgt gedurende de opleiding alle modules aangeboden). Soms loopt een bepaalde module door naar een volgend leerjaar. Niet gehaalde modules kun je op een later moment inhalen zodat je toch met je eigen klas verder kunt gaan. Wel geldt dat de achterstand binnen de perken moet blijven en niet belemmerend mag werken op jouw functioneren binnen de studiegroep.

Overgangen

De opleiding is in twee fases opgebouwd: de theoriefase en de praktijkfase. 
De theoriefase duurt tot en met halverwege het 5e studiejaar.
Voor de overgang naar de praktijkfase dienen alle theorie modules met goed gevolg te zijn afgerond. Wanneer dit nog niet het geval is, wordt in overleg een inhaalprogramma vastgesteld.
Per leerjaar worden er buiten de lesdagen om drie dagen ingeroosterd waarop je tentamens kunt inhalen of extra tentamens kunt maken.
 


Leertraject

Wil je weten hoe je in 6 jaar een goede homeopaat wordt?
Lees hier meer

 


Theoriefase

Meer weten over hoe de theoriefase van de opleiding georganiseerd is?
Lees hier meer


Praktijkfase

Meer weten over hoe de praktijkfase van de opleiding georganiseerd is?
Lees hier meer


Onze docenten

Meer lezen over de mensen die bij ons lesgeven?
Kijk hier!