Algemene voorwaarden

 

Informatie

Informatie over de nascholingen is te verkrijgen bij het secretariaat:
Telefoon: (085) 015 00 50
E-mail: administratie@avkh.nl

Locatie
Alle lessen, themadagen en seminars worden gegeven in het gebouw van Landstede aan het Dokterspad 2, 8025 AW  Zwolle. Kijk voor de locatie en routebeschrijving onder Routebeschrijving op deze website.

 

Opgave en voorwaarden

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je je opgeeft. Door het aanmeldingsformulier te versturen, verklaar je dat je de voorwaarden gelezen hebt en ermee akkoord gaat.

 1. Het minimum aantal deelnemers voor thema- en nascholingsdagen is 12. Voor seminars met buitenlandse sprekers kan dit aantal hoger liggen. Voor thema- en nascholingsdagen is er plaats voor maximaal 60 personen. Voor seminars beschikken we over een andere ruimte en kunnen er meer mensen deelnemen. Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt, krijg je hiervan zo spoedig mogelijk bericht en word je op een wachtlijst geplaatst.
 2. Inschrijven kan uitsluitend door het volledig invullen en versturen van het aanmeldingsformulier. Na opgave ontvang je van ons een bevestiging, en wanneer er voldoende deelnemers zijn een nota. De betaling dient spoedig en ten minste binnen 14 dagen na ontvangst van de nota te geschieden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van betaling. De nota is tevens je ontvangst- en inschrijvingbevestiging.
 3. Afmelden
  Afmelden kan kosteloos tot 1 maand voor de themadag of het seminar. Daarna wordt € 10,00 administratiekosten berekend.
  Bij afmeldingen tot 14 dagen voor aanvang wordt het bedrag teruggestort, of in rekening gebracht na inhouding van € 25,00 administratiekosten.
  Bij afmelding later  dan 14 dagen voor de aanvang is het volledige bedrag van de nascholing als betaling verplicht en wordt er op eventuele betaalde gelden geen restitutie verleend.
  1. Indien er nog niet betaald is, maar de deelnemer zich afmeldt binnen één maand voor de nascholing, dan blijft de betalingsverplichting gewoon bestaan.
 4. Indien iemand zich niet van tevoren heeft opgegeven, of niet van tevoren heeft betaald, kan hij of zij het bedrag contant voldoen mits er nog plaats is. Er wordt dan € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 5. Indien, door onvoorziene omstandigheden, de dag niet doorgaat en je hebt je opgegeven en betaald, dan ontvang je hier uiterlijk 1 week van tevoren bericht over en wij betalen het volledige bedrag terug. In geval van verhindering van de docent wordt gezocht naar een gelijkwaardige vervanger. Indien dit niet mogelijk is, wordt er een andere datum gezocht om deze dag alsnog te laten plaatsvinden. Indien er een andere docent komt, is er van onze kant voldaan aan de nascholingsverplichting. Indien er een nieuwe datum wordt vastgesteld, kun je je terugtrekken. Je dient ons hiervan binnen een week in kennis te stellen.
 6. In geval van ziekte of andere calamiteiten van de deelnemer worden de kosten voor die dag niet terugbetaald. Wij bieden u de mogelijkheid om binnen een jaar een andere door ons georganiseerde themadag te volgen. Voorwaarde hiervoor is dat je de Academie voor Klassieke Homeopathie voor aanvang van de themadag op de hoogte hebt gebracht van je afwezigheid door ziekte.
 7. Alle informatie gegeven op onze nascholingen is bedoeld als verdieping en/of verdere professionalisering van de klassiek homeopaat. Het is niet toegestaan informatie uit de nascholing of het seminar te delen, te publiceren of op andere wijze aan anderen kenbaar te maken zonder toestemming van de directie van de Academie voor Klassieke Homoepathie en de betreffende spreker.
 8. De website en het nascholingsprogramma zijn met grote zorg samengesteld. De website kan echter onjuistheden of fouten bevatten. Neem in geval van geconstateerde tegenstrijdigheden contact op met de administratie. De Academie voor Klassieke Homeopathie is niet aansprakelijk voor kosten of problemen die voortvloeien uit eventuele onjuistheden of fouten.