Organisatie van de verkorte opleiding

De verkorte opleiding is qua inhoud gelijk aan de gewone beroepsopleiding maar dan zonder de vakken die recht geven op het Medisch Basis Kennis diploma (MBK). De verkorte opleiding is dan ook bedoeld voor diegenen die al in het bezit zijn van het recent MBK diploma of een gelijkwaardige medische opleiding (dat komt in de praktijk neer op een HBO opleiding, MBO geeft geen vrijstelling voor het MBK - zie onder praktische informatie voor de details) hebben én al een therapeutische scholing achter de rug hebben.
De verkorte opleiding is de bedoelt voor therapeuten die geschoold zijn op HBO niveau (of hoger of of gelijkwaardig) , medisch goed geschoold zijn en de homeopathie er bij willen leren.

Modules

De totale lesstof van de verkorte opleiding is onderverdeeld in 38 modules. Elke module bestaat uit een afgeronde hoeveelheid lesstof die wordt afgesloten met een tentamen, een werkstuk of een andere opdracht. De eerste tweeënhalf jaar vormen het theoretische gedeelte van de opleiding en daarna volgen één tot twee praktijkjaren. Je kunt het praktijkgedeelte ook in 1 jaar afronden, afhankelijk van je eigen werktempo en van onder andere het aantal consulten dat je afneemt. Zie voor meer informatie de linkjes onderaan deze pagina.

Klassikaal

De opleiding kent een klassikale opzet. De combinatie van modulair en klassikaal onderwijs houdt in dat wij aan iedere studiegroep elk jaar een aantal modules aanbieden (elke groep krijgt gedurende de opleiding alle modules aangeboden). Soms loopt een bepaalde module door naar een volgend leerjaar. Niet gehaalde modules kun je op een later moment inhalen zodat je toch met je eigen studiegroep verder kunt gaan. Wel geldt dat de achterstand binnen de perken moet blijven en niet belemmerend mag werken op jouw functioneren binnen de studiegroep.

Twee fases

De opleiding is dus in twee fases opgebouwd: de theoriefase en de praktijkfase. Het studiejaar loopt van januari tot januari. (Bij de volledige opleiding van september tot september.)
De theoriefase duurt tot en met halverwege het 3e studiejaar.
Voor de overgang naar de praktijkfase dienen alle theorie modules met goed gevolg te zijn afgerond. Wanneer dit nog niet het geval is, wordt in overleg een inhaalprogramma vastgesteld.
Per leerjaar worden er buiten de lesuren om drie dagen ingeroosterd waarop je tentamens kunt inhalen of extra tentamens kunt maken.

De beroepsopleiding

Voldoe je niet aan de eisen voor de verkorte opleiding? Dan kun je de volledige opleiding volgen waarin alle medische basisvakken e.d. een integraal onderdeel van de opleiding zijn. Die opleiding duurt 4,5 jaar theroriefase en 1,5 jaar praktijkfase.

Kijk hier voor meer informatie

Onze docenten

Nieuwsgierig naar onze docenten? Hier vertellen ze iets over zichzelf en hun vak.

Onze docenten

Direct inschrijven of eerst nog een open dag bezoeken?

Weet je al dat je onze verkorte opleiding wilt volgen? Ga dan direct naar het inschrijfformulier. Aanmelden kan tot 13-12-2019. Wil je eerst nog even komen kennismaken? Kom dan naar de open lesdag op 29-11-2019. Daarvoor inschrijven (heel graag) kan je bij het tabblad Open dagen en cursussen.

Inschrijfformulier


Leertraject

Wil je weten hoe je in 4 jaar een goede homeopaat wordt?
Lees hier meer

 


Theoriefase

Meer weten over hoe de theoriefase van de opleiding georganiseerd is?
Lees hier meer


Praktijkfase

Meer weten over hoe de praktijkfase van de opleiding georganiseerd is?
Lees hier meer


Praktische informatie

Lesdagen, lestijd, inschrijformulier enzovoort
Kijk hier!