skip to content

Onze geschiedenis

Het begin van de homeopathie

De homeopathie zag in 1810 het levenslicht toen Samuel Hahnemann (1755-1843), een Duitse arts die vooral bekend is geworden als grondlegger van de homeopathie, zijn 'Organon der rationellen Heilkunde' publiceerde in Dresden. Deze Organon heeft, tussen 1810 en Hahnemanns dood in 1843, in totaal vijf edities gekend, waarin Hahnemann steeds nieuwe stappen en inzichten beschreef binnen de ontwikkeling van de homeopathie. In het begin van de 20e eeuw kwam, na lang touwtrekken met zijn nazaten, uiteindelijk de zesde editie van de Organon uit. Hahnemann had die al in 1840 af, maar heeft hem zelf nooit uitgegeven. In deze laatste versie stonden weer een aantal belangrijke nieuwe inzichten en ontdekkingen.

Nieuwe ontwikkelingen in de 19e en 20e eeuw

Van 1840 tot heden hebben veel grote homeopaten nieuwe inzichten en ontwikkelingen toegevoegd. Homeopathie werd rond 1900 in Europa, de Verenigde Staten en India zeer populair. Helaas kwam er na de oorlog, met de opkomst van de reguliere wetenschappelijke geneeskunde, kritiek op de homeopathie; beide geneeswijzen hanteren geheel verschillende uitgangspunten. De farmaceutische industrie kwam sterk op en werd een miljardenbedrijf. Deze industrie heeft het niet zo op de homeopathie: er valt voor hen zo goed als geen geld in te verdienen én zij baseert zich (overigens net als de opleidingen tot regulier arts) op regulier wetenschappelijk onderzoek. Hoewel er legio wetenschappelijke onderzoeken zijn die bewijzen dat homeopathie óók werkt, wordt hier nog steeds weinig aandacht aan besteed.

Dit leidde er onder andere toe dat na de Tweede Wereldoorlog, vooral in de VS, veel homeopathische opleidingen hun deuren op last van de (door de industrie onder druk gezette) overheid moesten sluiten. In veel landen, waaronder in Europa, mocht homeopathie alleen nog maar door artsen worden gepraktiseerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verboden de nazi's homeopathie in Duitsland en lieten homeopathische ziekenhuizen sluiten, wat later ook in de door hen bezette landen gebeurde. Al deze factoren hebben er toe geleid dat de homeopathie zich na de oorlog als zelfstandige geneeswijze traag en moeizaam herstelde.

Het heden

Toen in de jaren '60 de flowerpower- en hippiebeweging opkwam en men op zoek ging naar andere geneeswijzen, herontdekte men niet alleen oude geneeswijzen als acupunctuur en ayurveda, maar ook de traditionele kruidengeneeskunde en homeopathie. Enigszins onterecht kwam de homeopathie daarmee in de hoek van de 'alternatieve' geneeswijzen terecht.

Ooit ontstond ze immers als een vernieuwing van de toenmalige 'gewone' geneeskundige praktijk. Homeopathie heeft geen oosterse oorsprong, zoals acupunctuur en ayurveda en ook geen geschiedenis in eeuwenoude volksgebruiken, zoals de kruidengeneeskunde. Wel heeft ze de kennis uit die geneeskunde meegenomen in de eigen ontwikkeling en gedachten over de homeopathische geneesmiddelen. Verder is homeopathie wezenlijk anders.

Ontstaan van de opleiding: J.T. Kentcollege

Met de hernieuwde belangstelling voor de homeopathie, nam ook de behoefte aan opleidingen toe. In 1985 ontstond in Meppel de 'Academie voor Natuurgeneeskunde', waar diverse vakken aangeboden werden, zoals voetreflexologie, iriscopie, en kruidenkunde.Homeopathie kwam er later bij. Al na korte tijd bleek dat de homeopathie een geheel eigen manier van werken had én met een geheel eigen specifieke kennis werkte. De verschillen met de andere natuurgeneeskundige vakken bleken te groot, de homeopathieopleiding splitste zich af waardoor in 1993 het "J.T.Kentcollege" ontstond.

Sinds de oprichting zijn er vele homeopaten aan onze opleding afgestudeerd, waarvan enkelen nu weer les geven of andere taken binnen de organisatie hebben. De oprichters van het eerste uur, waaronder Jeroen Morssink en Herman Grimme, hebben zich later één voor één teruggetrokken. In de loop der jaren kreeg de opleiding een steeds betere structuur met een helder, vast en afwisselend programma, met eigen uitgebreide syllabi en gedegen onderwijsmateriaal.

Bovendien hebben we een geheel eigen visie ontwikkeld over hoe we mensen willen opleiden. Deze visie werd en wordt in de praktijk nog steeds getoetst en waar nodig bijgesteld. Wanneer er een wisseling van docenten plaatsvindt, zorgen we ervoor dat de ervaring en kennis die is opgedaan zo min mogelijk verloren gaat. Daardoor hebben we een schat aan ervaring in de scholing van klassiek homeopaten, en ontwikkelden we door de jaren heen een zeer op de praktijk gericht onderwijssysteem.

Vanaf 2000 leidden Jeroen Morssink en Franc Müller samen onze opleiding. Hiermee begon een nieuwe fase in de ontwikkeling van de school op weg naar een professionele HBO-opleiding. Sinds die tijd is, naast de specifieke aandacht voor het spirituele, ook de therapeutische scholing en het ontwikkelen van een eigen stijl als homeopaat in de opleiding meer naar voren gekomen. Iedere homeopaat heeft zijn eigen werkwijze en eigen stijl, uiteraard gebaseerd op Hahnemanns boek de Organon der geneeskunde. Binnen onze visie stimuleren wij studenten om vooral hun eigen weg te vinden in de verschillende werkwijzen. Sinds september 2007 heeft Jeroen Morssink zich terug getrokken, om zich op de praktijk en het schrijven van boeken toe te leggen, sindsdien leidt Franc Müller de opleiding, in nauwe samenwerking met de staf en het docententeam.

Heden: Academie voor Klassieke Homeopathie

Eind 2011 hebben de docenten na rijp beraad besloten de opleiding een andere naam te geven. Zo is de Academie voor Klassieke Homeopathie ontstaan. Deze naamswijziging heeft meerdere redenen:

  • Ten eerste hebben niet-homeopaten geen idee wie James Tyler (J.T.) Kent was, hoewel hij rond 1900 mede de homeopathie groot gemaakt heeft in de Verenigde Staten. Bovendien heeft hij een zeer waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de homeopathie geleverd. 
  • De methoden die J.T. Kent hanteerde waren gebaseerd op de vierde editie van het Organon van Samuel Hahnemann, waar wij niet expliciet in onderwijzen; wij doceren aan onze opleiding volgens de 5e en 6e editie van de Organon met aandacht voor diverse moderne stromingen en visies. De naam J.T. Kent kan echter impliceren dat wij volgens zijn methoden en werkwijzen zouden onderwijzen, hetgeen we niet doen.
  • Bovendien onderkenden wij de noodzaak om in deze moderne tijd op internet goed vindbaar zijn, met een naam die uitdrukt wat wij doen, om mensen te bereiken en voor te kunnen lichten over homeopathie in het algemeen en onze opleiding in het bijzonder. Niemand zoekt op 'Kent' of 'Kentcollege', tenzij men weet dat het bestaat.
  • We zochten dus naar een naam voor onze opleiding, met het woord homeopathie erin, want dat is wat wij onderwijzen en dus zijn we daaraan herkenbaar.
  • Een 'Academie', in de oorspronkelijke (oud Griekse) zin van het woord, is een school waar 'levenskunst en kennis' geleerd wordt en dat is precies wat wij een student willen bieden zo werden we van Kentcollege.... Academie voor Klassieke Homeopathie.

De verhuizing in april 2012

Om onze bereikbaarheid te vergroten, zochten wij naar een nieuwe, moderne onderwijslocatie. Zo verhuisden wij naar Landstede, Dokterspad 2 in Zwolle, waar wij gastvrij werden onthaald in april 2012. Zwolle ligt nog centraler dan Meppel, de locatie is zeer goed bereikbaar met de auto (afslag Zwolle-Noord, met ruime parkeergelegenheid) én openbaar vervoer. Voor ons een belangrijke en professionele stap voorwaarts, al hebben we met wat pijn in ons hart het karakteristieke gebouw, met haar prachtige tuinen in Meppel, na bijna 20 jaar vaarwel gezegd. Ondertussen hebben onze studenten op de Zwolse locatie een prachtige kruidentuin aangelegd waar het heerlijk vertoeven is tijdens de pauzes. 

Coöperatie

In 2018 heeft Franc de stap genomen om van de opleiding een coöperatie te maken. Een van de belangrijkste redenen daarvoor was continuïteit. In de jaren daarvoor heeft een andere homeopathieopleiding haar deuren moeten sluiten omdat er geen opvolger voor de eigenaar was. Op nog een andere ontstond een crisis, omdat er een directeur was aangesteld met een geheel andere visie dan de vorige directeur. Kijkend naar de problemen die dat soort gebeurtenissen gaven, heeft Franc, in nauw overleg met het team besloten er een samenwerkingsverband van docenten van te maken in de vorm van een coöperatie. Mocht er iets met een van de docenten gebeuren dan kunnen de anderen zonder problemen de opleiding doordragen zonder dat het leertraject van de studenten daardoor wordt verstoord. Daarmee is de continuïteit op de lange termijn gewaarborgd.

Nieuw logo

Met de groei en ontwikkelingen die de opleiding de laatste jaren doormaakt werd het ook noodzakelijk de folders e.d. aan te passen. Daarbij ontdekten we dat ons oude, best wel mooie, logo niet meer paste dus hebben we een nieuw logo laten maken dat sinds 2022 ons beeldmerk is.

ons oude logo ons nieuwe logo

Up