skip to content

Onze visie

Wat drijft ons?

Wij zijn van mening dat als je echt wilt bijdragen aan de genezing van onze medemens dat je daarvoor jezelf goed moet kennen en een gedegen medische, psychologische en homeopathische ondergrond moet hebben. Bovendien kun je de individuele mens niet los zien van zijn fysieke en sociale omgeving. Daarom hebben we de opleiding zo ingericht dat al die aspecten aan bod komen én dat je leert om de verbanden tussen al die aspecten te zien: het holistisch principe in de praktijk.
Verder is ons uitgangspunt om je met veel verschillende docenten (en dus meningen) in aanraking te brengen, zodat je goed gefundeerd, op een manier die bij jou past, je eigen weg als homeopaat kunt kiezen.

Leren genezen vanuit inzicht in de gehele mens

Hier willen we verder ingaan op wat ons écht anders maakt, nog los van de inhoudelijke argumenten van onze opleiding die genoemd werden onder ' waarom de AVKH' op de startpagina? Al sinds de oprichting van de opleiding in de jaren negentig staat de mens, en niet alleen de homeopathie, centraal in onze opleiding. Dit komt tijdens de opleiding in verschillende elementen tot uiting. Het eerste en belangrijkste wordt gekenmerkt door de titel van dit schrijven: de manier van lesgeven op de Academie voor Klassieke Homeopathie is spiritueel én met beide benen op de grond. Bovendien leren wij je genezen vanuit een diep inzicht in de gehele mens.

Spiritueel én met beide benen op de grond

'Spiritueel' is een veel gebruikte kreet in deze tijd, maar wat houdt dit naar ons idee nu eigenlijk in? De kern van dit begrip proberen we in de opleiding uit te dragen en definiëren we als volgt:

  • Het besef dat wij als mensen veel meer zijn dan een verzameling atomen en moleculen en dat we veel meer zijn dan een verzameling weefsels, organen, botten en spieren.
  • Het besef dat we als mens innig verbonden zijn met alle levende organismen op deze aarde en dat we één geheel vormen met die aarde en alles wat daar op leeft.
  • Dit alles heeft tot gevolg dat we dienen te streven naar een leven dat in harmonie is met ál het andere leven op deze aarde.
  • De mens is naast zijn fysieke gestel ook een geestelijk of spiritueel wezen. 

Als klassiek homeopaat moet je, vinden wij, kennis hebben van zowel de atomen en moleculen, de botten, organen en spieren als óók van de emotionele, psychologische én spirituele aspecten van de mens. Door de kennis die je tijdens onze opleiding opdoet van het fysieke en niet fysieke ben je straks als homeopaat in staat de mens te helpen genezen. Wij staan als opleiding met beide benen op de grond, maar schenken daarbij ook aandacht aan het spirituele aspect van het mens zijn.
Gedachten over bijvoorbeeld reïncarnatie en karma, het bestaan van een spirituele wereld, engelen, iets dat we God zouden kunnen noemen, enzovoort, kunnen aan de orde komen. Toch is het niet zo dat wij als opleiding jou als student dwingen om daar een standpunt over in te nemen of van je vragen om in bijvoorbeeld reïncarnatie te geloven. Wij verlangen ook niet van je dat je religieus bent, mediteert of wat dan ook. Deze onderwerpen zullen zo af en toe ter sprake kunnen komen in de lessen, want we proberen je zo te scholen dat je met een open blik naar deze zaken kunt kijken, er vrij over leert nadenken en dan vervolgens je eigen conclusies trekt en het al of niet een plek geeft in je leven.

Voor ons als docenten is het bestaan van 'iets hogers' in de mens een uitgangspunt. Evenals het feit dat de mens niet zonder doel leeft op aarde, zowel individueel als collectief. Daarbij is het liefdevol en respectvol omgaan met de medemens en al het andere levende in de wereld ons uitgangspunt.

Drieledige kijk op de mens

De mens heeft een hoofd waarin zich de hersenen bevinden. Deze hersenen zijn zó in het hoofd opgenomen dat ze daar schokvrij liggen. Dat is ook precies de bedoeling, want de hersenen hebben 100% rust nodig om het denkwerk te kunnen doen. De mens heeft ledematen en een darmstelsel die constant bewegen, zelfs in de slaap. Waar het 'hoofd' vanuit absolute rust (en dus met minimale fysieke beweging) zijn werk doet, doen de 'darmen en ledematen' dat vanuit veel beweging. Tussen 'hoofd' en 'buik en ledematen' ligt het borstgebied waarbinnen de ademhaling en het hart een ritme tussen rust en beweging vormen en zo 'hoofd' en 'buik en ledematen' met elkaar verbindt.
Met het hoofd denkt de mens en neemt hij waar. Met de buik verteert hij de buitenwereld. Met de ledematen voert hij zijn wil uit. Met de longen ademt hij de buitenwereld in en uit en met zijn hart voelt hij zichzelf en ook de ander. Dit is heel kort uitgelegd een drieledige kijk op de mens. Binnen de opleiding komt deze manier van kijken naar de mens op veel manieren terug: in de anatomie en fysiologie, in de psychologie én in de homeopathie.

We willen de mens uitsluitend zien als één geheel. Niet alleen zijn zieke darmen, niet alleen zijn pijnlijke teen, niet alleen zijn lichaam, maar ook zijn gedachten, gevoelens, emoties en drijfveren. Deze onderdelen tezamen vertellen wat er aan de hand is met die specifieke persoon en hoe het komt dat hij ziek kan zijn. Wij laten je zien dat er samenhang is tussen lichamelijke symptomen en het gevoels- en gedachtenleven. Dit leren we je te zien bij jezelf en bij anderen, zodat je ze later ook bij je patiënten kunt herkennen.

Zo onbevooroordeeld mogelijk waarnemen

Het waarnemen van je eigen lichamelijke processen, gevoelens en gedachten is erg belangrijk, maar ook het waarnemen van de wereld om je heen. Hoe ziet die plant er nu precies uit? Hoe groeit en bloeit hij? Drukt zijn vorm iets uit dat ons meer kan vertellen dan alleen zijn fysieke verschijning en de stoffen die er in zitten? Kunnen we op die manier iets van zijn wezen waarnemen? En hoe zit dat bij een mineraal, een dier? En hoe zit dat eigenlijk bij onze medemens?

Hoe is de verbinding tussen jouw binnenwereld en de wereld buiten je? Hoe verbind jij je met de natuur en hoe verbind jij je met je medemens? Communicatie is hier van vitaal belang. Hoe communiceer je, hoe kun jij je gedachten en gevoelens uitdrukken en hoe kun je luisteren naar die van een ander? Kun je waarnemen wat die ander tussen de regels door of via zijn lichaamstaal vertelt? Wanneer je dit inziet, kun je ook onbevooroordeeld waarnemen tijdens een consult, want door jezelf te leren kennen, kun je beter onbevooroordeeld tegenover een patiënt zitten.

Al deze zaken komen in onze lessen terug. Soms zelfs op plekken waar je het niet zou verwachten, zoals bijvoorbeeld in de anatomieles. Wij leren jou jezelf goed waar te nemen in je eigen innerlijk, in de wereld om je heen en leren je het innerlijk van toekomstige patiënten waar te nemen. Zo ontstaat jouw persoonlijke ontwikkeling naar één van de mooiste beroepen die er is in het werken met mensen. Zo geven we je een prachtige geneesmethode in handen om anderen te helpen om hun eigen ontwikkeling op weg naar gezondheid in te slaan.

Wij verwelkomen je daarom graag op onze opleiding of, als dat nog een stap te ver is, op een van onze open dagen of onze basiscursus waar je twee dagen kunt proeven aan onze opleiding en het vak.
 

Up